Ready Made Systems

Znaczenie infrastruktury serwerowej we wdrożeniu systemu ERP

System ERP to już nie tylko program finansowo-księgowy pozwalający na rozliczenie z urzędami

Nowoczesny system ERP to zespół wyspecjalizowanych aplikacji tworzących ekosystem powiązanych ze sobą rozwiązań IT. Aplikacje desktopowe oraz mobilne są uzupełnione o mikrousługi. Umożliwiają one wymianę danych z zewnętrznymi serwisami rządowymi oraz z maszynami, dzięki czemu możliwe jest kompleksowe zarządzanie procesami biznesowymi. Te wszystkie rozwiązania IT wymagają dużo więcej od infrastruktury niż kiedyś. Już nie wystarczy komputer z bazą danych i zainstalowaną aplikacją. Konieczny jest serwer, a nawet kilka serwerów, pełniących różne funkcje, które łącząc się ze sobą wymieniają się danymi w czasie rzeczywistym. Jest to szczególnie ważne w przypadku narzędzi analitycznych. Klienci oczekują, że dane będą przeliczane na każde żądanie, niezależnie od ich ilości, a sama operacja przeliczania nie obciąży serwera na tyle, aby spowolnić pracę pozostałych aplikacji. Dzisiaj tego typu narzędzia są dostępne już nie tylko dla dużych międzynarodowych firm. Można je z powodzeniem wdrożyć w mniejszych firmach rodzinnych. Wdrożenie systemu ERP warto więc rozpocząć od przeanalizowania dotychczasowej infrastruktury.

Elementy niezbędne do wdrożenia systemu ERP:

  • licencje na oprogramowanie
  • usługi związane z pracami wdrożeniowymi
  • infrastruktura.

Z punktu widzenia firmy wdrożeniowej infrastruktura to element który po prostu nie ma przeszkadzać podczas wdrożenia systemu ERP, ani nie ma przeszkadzać w jego późniejszej eksploatacji. Infrastruktura ma być niewidoczna, niezawodna, bezpieczna, nie ma „rzucać kłód pod nogi”.

Dla firmy która decyduje się na wdrożenie systemu ERP jest to element którego nie widać. Często klienci są zaskoczeni, że przed wdrożeniem należy przyjrzeć się kwestii serwerów, bazie danych, systemowi operacyjnemu, komputerom, sieci, dostępom, oprogramowaniu antywirusowemu czy kopiom zapasowym.

Wielu klientów nie ma świadomości, że nieprawidłowo przygotowana infrastruktura może zakłócić ciągłość pracy i narazić przedsiębiorstwo na wymierne straty finansowe. Dlatego tak ważne jest, aby nie godzić się na kompromisy. Przed wdrożeniem systemu ERP należy wykonać rzetelny audyt infrastruktury którą dysponuje firma. Jeśli okaże się niewystarczająca, należy podjąć decyzję o jej modernizacji. Zawsze istnieje pokusa aby wykorzystać to co jest. Jednak jeśli już na starcie zasoby są niewystarczające, problemy z eksploatacją systemu będą wracać, za każdym razem powodując coraz większe kłopoty.

Oczekiwania wobec infrastruktury we wdrożeniu systemu ERP:

  • Wysoka dostępność, niezawodna ciągłość działania
  • Bezpieczeństwo dostępu do danych, w tym do kopii zapasowych
  • Niskie koszty wdrożenia i utrzymania
  • Elastyczność modelu licencjonowana
  • Profesjonalne wsparcie zapewnione przez dedykowanych specjalistów
  • Zgodność z RODO (możliwość wskazania fizycznej lokalizacji danych klienta)
  • Zachowanie kontroli nad fizyczną infrastrukturą

Obecnie obserwuje się przejście od fizycznych serwerów do rozwiązań chmurowych. Fizyczne serwery są tańsze, jednak nie zapewniają takiego poziomu bezpieczeństwa jak chmura. Zadaniem stawianym przed projektantem infrastruktury jest znalezienie balansu pomiędzy efektywnością kosztową a bezpieczeństwem i wygodą pracy. Często stosowanym rozwiązaniem jest wirtualne datacenter, które pozwala wykreować własne środowisko IT bez kosztowanych inwestycji.