Ready Made Systems

System ERP Optima
dla dystrybutora wyrobów medycznych

Klient

Imogena Sp. z o.o. jest wiodącym dystrybutorem sprzętu laboratoryjnego oraz odczynników do mikrobiologicznej diagnostyki molekularnej. Sprzedaje najwyższej jakości zestawy diagnostyczne CE-IVD PCR/Real-time PCR do diagnostyki mikrobiologicznej i genetycznej. Dystrybuuje również sprzęt laboratoryjny (termocyklery, sekwencjonatory itp.) oraz akcesoria laboratoryjne. Swoją ofertę kieruje do laboratoriów diagnostycznych, szpitali i innych placówek medycznych. Imogena Sp. z o.o. podjęła decyzję o zakupie i wdrożeniu systemu Comarch ERP Optima.

Sytuacja biznesowa przed wdrożeniem systemu Comarch ERP

Imogena Sp. z o.o. poszukiwała elastycznego oprogramowania do zarządzania firmą, które sprostałoby rosnącym wymaganiom przedsiębiorstwa. Zarząd wiedział, że bez wdrożenia programu ERP nie jest możliwy dalszy rozwój firmy. Imogena Sp. z o.o. korzystała z programu finansowo-księgowego, który służył do ewidencjonowania dokumentów finansowych oraz sporządzania deklaracji podatkowych. Obsługa procesów gospodarki magazynowej, zamówień oraz sprzedaży, odbywały się poza systemem, podczas gdy komunikacja z przedstawicielami handlowymi pracującymi zdalnie opierała się na korespondencji mailowej oraz na kontaktach telefonicznych.

Specyfika branży w której działa Imogena Sp. z o.o. stawia przed nią spore wyzwania w zakresie ewidencji dat ważności (numer EXP) oraz numerów partii produktów (numer LOT). Dlatego niezwykle ważna jest kontrola stanów magazynowych pod kątem numerów serii (numer LOT). W związku z tym, system do zarządzania firmą powinien gwarantować szybki dostęp do informacji jakie numery LOT mają produkty przechowywane w magazynie oraz jakie partie towaru zostały dostarczone do poszczególnych klientów.

System Comarch ERP Optima dla dystrybutora wyrobów medycznych

Pierwszym etapem wdrożenia były konsultacje przedwdrożeniowe z przedstawicielami Imogena Sp. z o.o. Podczas spotkań konsultanci RMS System uzgodnili kluczowe obszary działalności firmy, a następnie przygotowali plan wdrożenia.

Dzięki temu że program Comarch ERP Optima jest zbudowany modułowo, możliwe było podzielenie wdrożenia na etapy. W pierwszym etapie konsultanci RMS System wdrożyli moduły Handel Plus oraz Księga Handlowa Plus wraz z modułami  Płace i Środki Trwałe. Następnie zintegrowali moduł kadrowo-płacowy z aplikacją Comarch PPK przeznaczoną do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych. W ostatnim etapie wdrożono moduł CRM.

Konsultanci RMS System zmodyfikowali wydruki systemowe poszczególnych dokumentów handlowych, tak aby dostosować je do specyfiki branży. Umożliwili również wysyłkę dokumentów za pomocą poczty e-mail bezpośrednio z systemu ERP.

Pełna kontrola nad stanami magazynowymi

Do systemu zaimportowano kartoteki towarowe oraz przyporządkowano je do odpowiednich grup towarowych. Umożliwiono opisanie każdego towaru datą ważności (numer EXP), numerem partii (numer LOT) oraz numerem seryjnym (numer SN). Informacje te są wprowadzane do systemu na etapie przyjęcia towaru od dostawcy. Dzięki temu w systemie dostępna jest informacja o wszystkich numerach partii oraz datach ważności produktów wraz z dostępnymi stanami magazynowymi. Pracownik Imogeny Sp. z o.o. przygotowujący dokumenty wydania zewnętrznego wybiera towar z konkretnej dostawy opisanej konkretnymi numerami. Taka organizacja procesów logistycznych wspiera proces przepływu produktów (tzw. traceability). Imogena Sp. z o.o. ma możliwość monitorowania i śledzenia drogi produktów, a w razie konieczności może je szybko wstrzymać lub wycofać z obrotu.

Rejestracja działań handlowych w module CRM

Dzięki wdrożeniu modułu CRM Plus uporządkowano pracę przedstawicieli handlowych pracujących poza siedzibą firmy. Handlowcy rejestrują w systemie każdą ofertę handlową przygotowaną dla poszczególnych klientów. Dzięki temu w jednym miejscu znajdują się wszystkie oferty przygotowane dla klientów. Każdy pracownik może szybko sprawdzić co ofertowaliśmy, dla kogo oraz w jakiej cenie. Konsultanci RMS System przygotowali dedykowane szablony graficzne dostosowane do wymogów branży.

Korzyści z wdrożenia Comarch ERP Optima

„Konsultanci RMS System dostosowali program Comarch ERP Optima do specyfiki działania naszej firmy, podczas gdy samo wdrożenie nowego oprogramowania nie spowodowało zakłóceń w działaniu przedsiębiorstwa. Gospodarka magazynowa została zoptymalizowana. Otrzymaliśmy narzędzie informatyczne, dzięki któremu możemy w szybki i łatwy sposób kontrolować numery LOT od dostawcy do klienta końcowego.” – mówi Jan Niechwiadowicz, prezes firmy Imogena Sp. z o.o.