Ready Made Systems

Chciałbyś zoptymalizować procesy
w Twojej firmie?
Porozmawiajmy o Twoim projekcie!

Comarch HRM

Comarch HRM (human resources management) to aplikacja służąca do zarządzania pracownikami. Umożliwia między innymi zarządzanie czasem pracy, urlopami, delegacjami i kwalifikacjami pracowników.

Baza danych o pracownikach

Comarch HRM zbiera w jednym miejscu informacje niezbędnie do zarządzania pracownikami. Daje możliwość planowania pracy, urlopów, delegacji i szkoleń. Umożliwia wgląd do dokumentów pracowniczych takich jak umowy cywilnoprawne, kwitki wypłat, skierowania na badania lekarskie, deklaracje PIT czy świadectwa pracy. Pracownicy mają łatwy dostęp do grafiku urlopowego, mogą sprawdzić status uczestnictwa w PPK czy niewykorzystaną liczbę dni urlopu.

Standaryzacja procesu oceny pracowniczej

Comarch HRM umożliwia przeprowadzenie procesu oceny pracowniczej w tak zwanym modelu 180 stopni. Ocena pracownicza składa się z oceny przełożonego oraz samooceny pracownika. Kierownicy mogą elastycznie definiować szablony ocen oraz przypisywać je podległym pracownikom.

Intranet

Comarch HRM posiada funkcjonalność wewnętrznej firmowej sieci intranet. Intranet to platforma umożliwiająca komunikację wewnątrz firmową, dzięki której z powodzeniem można zastąpić ogłoszenia na tablicach czy wiadomości mailowe.

Integracja z systemem ERP

Comarch HRM jest zintegrowany z Comarch ERP w zakresie modułu Płace i Kadry, co niweluje potrzebę ręcznego wprowadzania danych do systemu ERP. Na przykład po zaakceptowaniu urlopu w aplikacji Comarch HRM, system ERP otrzyma informację o liczbie wykorzystanych dni urlopu przez pracownika.

Z Comarch HRM
  • Wyeliminujesz papierowy obieg dokumentów pracowniczych
  • Usprawnisz planowanie pracy
  • Stworzysz platformę intranet do komunikacji z pracownikami
  • Łatwo rozliczysz budżet szkoleniowy pracowników i przeprowadzisz proces oceny pracowniczej