Ready Made Systems

Chciałbyś zoptymalizować procesy
w Twojej firmie?
Porozmawiajmy o Twoim projekcie!

Comarch Business Intelligence

Comarch Business Intelligence to narzędzie do analityki biznesowej. Jest to aplikacja, która pobiera dane z jednego lub kilku źródeł, a następnie łączy je w jednym miejscu zwanym magazynem danych. Zebrane dane zostają poddane analizie i w efekcie zostają przekształcone w realną wiedzę na temat różnych aspektów funkcjonowania firmy. Wiedza ta wspomaga proces podejmowania decyzji i umożliwia efektywniejsze planowanie i zarządzanie firmą.

Analiza danych z wielu źródeł

Comarch Business Intelligence jest w pełni zintegrowany z systemem Comarch ERP XL lub Comarch ERP Optima, gdzie są przechowywane informacje o procesach zachodzących w firmie, na przykład transakcje i rozliczenia. Aplikacja umożliwia również podłączenie danych pochodzących z innych źródeł i obszarów analitycznych. Mogą to być dane sprzedażowe, marketingowe, społecznościowe, statystyki publiczne, benchmarki rynkowe i wiele innych. Comarch Business Intelligence łączy wszystkie te obszary w jeden model analityczny, który stanowi bazę dla tworzenia raportów i dashboardów.

Przyjazna forma wizualizacji danych

Comarch Business Intelligence  oferuje zestaw gotowych raportów i pulpitów managerskich oraz daje możliwość elastycznego tworzenia własnych analiz za pomocą techniki drag and drop (przeciągnij i upuść) przy wykorzystaniu wykresów, tabel, map i wskaźników. Dane można filtrować, łączyć i eksportować do różnego rodzaju plików, na przykład xls, doc, pdf. Różne formy wizualizacji danych pozwalają na odnalezienie odpowiedzi na pytania dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstwa.