Ready Made Systems

Chciałbyś zoptymalizować procesy
w Twojej firmie?
Porozmawiajmy o Twoim projekcie!

Comarch ERP XL

Comarch ERP XL to program do zarządzania średnią i dużą firmą. To nowoczesny system ERP, który charakteryzuje się modułową budową. Modułowość programu zapewnia elastyczne dopasowanie do różnych branż oraz rozwój programu wraz z rozwojem przedsiębiorstwa. Jest to najczęściej kupowany systemem klasy ERP w Polsce, z którego korzysta już ponad 5000 polskich firm.

Program ERP do zarządzania produkcją

Comarch ERP XL posiada dedykowane rozwiązania dla firm produkcyjnych. Funkcjonalności systemu umożliwiają obsługę produkcji procesowej, zwanej również produkcją ciągłą, oraz obsługę tak zwanej produkcji dyskretnej. System umożliwia między innymi zarządzanie technologią produkcji, planowanie produkcji i harmonogramowanie (automatyczne i ręczne), przygotowywanie kalkulacji oraz rozliczanie kosztów produkcji.

Comarch ERP XL można rozbudować o aplikację Comarch MES, czyli system realizacji produkcji. Dzięki aplikacji MES pracownicy wykonujący operacje produkcyjne mogą raportować postęp wykonywanych czynności za pomocą ekranów dotykowych bezpośrednio na stanowisku pracy. Mogą zarejestrować uruchomienie operacji, wprowadzić informacje o wykonanych zadaniach oraz poinformować o zakończeniu czynności produkcyjnych.

Comarch ERP XL umożliwia spełnienie norm dotyczących identyfikowalności, tak zwany traceability. System zapewnia pełną identyfikowalność komponentów, półproduktów oraz wyrobów gotowych na przestrzeni długiego czasu.

Program ERP do zarządzania handlem i dystrybucją

Comarch ERP XL wspiera procesy z obszaru handlu i dystrybucji, zarówno od strony sprzedażowej, jak i zakupowej. System obsługuje wiele kanałów sprzedaży, w tym sprzedaż za pośrednictwem sieci detalicznej, platform online oraz sieci mobilnych przedstawicieli handlowych. Zintegrowanie wszystkich kanałów sprzedaży w ramach jednego systemu ERP pozwala na skuteczne realizowanie polityki sprzedaży omnichannel.

Rozbudowane kartoteki towarowe, baza danych o kontrahentach CRM, swobodny obrót towarami z zagranicy, stała kontrola poziomu zapasów z uwzględnieniem normatywów, płynna praca na dokumentach w ramach jednego procesu sprzedażowego, zarządzanie magazynami – to tylko niektóre z funkcjonalności, które oferuje system.

Zarządzanie finansami firmy

Comarch ERP XL oferuje szereg funkcjonalności ułatwiających obsługę księgową, takich jak wielopoziomowy plan kont czy inteligentne schematy księgowań, które rozpoznają cechy dokumentów i automatycznie dokonują dekretacji. Nie jest to jednak tylko system księgowy. Jest to przede wszystkim narzędzie analityczne, które na bazie danych finansowo-księgowych pozwala na kompleksową analizę sytuacji firmy. Dzięki rozbudowanej możliwości zdefiniowania różnych wymiarów analitycznych system umożliwia analizę kosztów firmy w różnych ujęciach i perspektywach.

Analizy i raporty

Comarch ERP XL zapewnia szybki i wygodny dostęp do informacji. System oferuje kilkaset predefiniowanych, gotowych analiz, oraz umożliwia samodzielne tworzenie własnych raportów. Automatyczne alerty e-mail informują o nieplanowanych odchyleniach. Rozbudowa systemu o aplikację Comarch BI Point daje dostęp do jeszcze bardziej zaawansowanych raportów wraz z wizualizacją danych.

Praca mobilna

Comarch ERP XL oferuje możliwość pracy mobilnej z wykorzystaniem smartfonów, tabletów i kolektorów danych. System ERP można rozbudować o aplikacje mobilne, które obsługują obszary takie jak: zarządzanie zespołem sprzedaży (Comarch Mobile Zarządzanie), praca przedstawicieli handlowych w terenie (Comarch Mobile Sprzedaż), praca serwisantów (Comarch Mobile Serwis) oraz praca zakupowców (Comarch Mobile Zakupy).