Ready Made Systems

Jak sprawnie obsłużyć PPK w firmie?

Gdy pracodawca podjął już decyzję o wyborze instytucji finansowej prowadzącej PPK, podpisał umowy na zarządzanie i prowadzenie, oraz ustalił wysokość składek wpłacanych na indywidualne konta użytkowników programu, powinien zadbać o aktualizacje systemu kadrowo-finansowego. Odpowiednia aplikacja pozwoli na sprawną realizację nowych obowiązków związanych z obsługą programu PPK, bez konieczności zwiększania zatrudnienia w działach kadrowo-płacowych. System kadrowo-płacowy z PPK daje gwarancję, że składki zostaną prawidłowo naliczone i odprowadzone.

System kadrowo-płacowy z PPK

Ważne jest, aby aplikacja kadrowo-finansowa rozliczała poszczególne składniki wynagrodzeń oraz prawidłowo naliczała i odprowadzała składki do PPK. Niezbędne jest również raportowanie zgodnie z ustawowymi wymogami. Nie należy także zapominać o archiwizacji informacji dotyczących PPK, takich jak historia uczestnictwa w programie poszczególnych pracowników, informacje o ich ewentualnej rezygnacji czy historii wpłat składek. Sporym ułatwieniem będzie również wsparcie procesu komunikacji z instytucją finansową zarządzającą gromadzonymi środkami.

Aplikacja Comarch PPK

Realizację nowych obowiązków działu kadrowo-płacowego wspiera aplikacja Comarch PPK. Jest ona zintegrowana z modułami kadrowo-płacowymi systemu Comarch ERP XL oraz Comarch ERP Optima. Może również działać samodzielnie lub zostać zintegrowana z innymi systemami płacowymi za pomocą mechanizmu API. Aplikacja Comarch PPK sprawdzi się u mikroprzedsiębiorców, w dużych organizacjach oraz w biurach rachunkowych. Producent oprogramowania na bieżąco dostosowuje je do zmieniających się przepisów prawa. Dzięki temu pracodawca nie musi martwić się o śledzenie zmian w przepisach.

Aplikacja Comarch PPK wspiera pracowników działów kadrowych w zakresie:

  • prowadzenia rejestru pracowników wraz z zadeklarowanymi procentowymi składakami i rejestrem wystąpień oraz przystąpień do PPK
  • naliczania i ewidencjonowania comiesięcznych składek do PPK
  • generowania plików zgłoszeniowych, wyrejestrowujących oraz aktualizujących dane dla instytucji finansowych
  • generowania plików o składkach na PPK dla instytucji finansowych

Aplikacja Comarch PPK podpowiada czynności które należy wykonać w związku z obsługą programu. Wymiana danych z instytucjami finansowymi zintegrowanymi z aplikacją oraz zawieranie umów o zarządzaniu odbywa się z poziomu aplikacji. Z pozostałymi podmiotami finansowymi dane są wymieniane za pomocą eksportów danych w formacie xml.