Ready Made Systems

Jak wygląda wdrożenie systemu ERP?

Wybór zaufanego partnera

Wdrożenie systemu ERP należy rozpocząć od wyboru zaufanego partnera, który bezpiecznie przeprowadzi naszą firmę przez proces wdrożenia. Firma wykonująca wdrożenie systemu ERP powinna posiadać nie tylko wiedzę techniczną z zakresu rozwiązań IT. Ważne jest również doświadczenie w modelowaniu i optymalizacji procesów biznesowych.

Konsultant prowadzący wdrożenie to doświadczony specjalista posiadający rozległą wiedzę z zakresu rachunkowości zarządczej, księgowości, zarządzania sprzedażą, zakupami, produkcją, serwisem oraz projektami. Jest to partner, który pomoże uporządkować procesy zachodzące w firmie zgodnie z najlepszymi praktykami na rynku.

Analiza przedwdrożeniowa

Pierwszym etapem wdrożenia systemu ERP jest analiza przedwdrożeniowa. Jest to kluczowy etap projektu. Jego celem jest wybranie najlepszego dla klienta rozwiązania spełniającego wymogi organizacji.

Firma wdrożeniowa przeprowadza spotkania z pracownikami przedsiębiorstwa, podczas których zbiera informację dotyczące wszystkich obszarów biznesowych oraz identyfikują kluczowe procesy. Analizuje również dotychczasową infrastrukturę IT.

Etap analizy kończy się przygotowaniem dokumentu analizy przedwdrożeniowej który określa zakres prac, harmonogram oraz budżet projektu. Dokument opisuje obecny stan przedsiębiorstwa, wymagania wobec systemu ERP, proponowane zmiany i usprawnienia w procedurach, analizę migracji danych, integracji z zewnętrznymi systemami oraz opis infrastruktury wdrożeniowej.

Wdrożenie systemu ERP

Po akceptacji dokumentu analizy firma wdrożeniowa przystępuje do instalacji i konfiguracji systemu. Procesy zidentyfikowane na wcześniejszym etapie są przenoszone do systemu ERP oraz wykonywany jest wstępny import danych. Następnie na tak przygotowanej testowej wersji systemu odbywają się szkolenia użytkowników oraz testowanie.

Po akceptacji funkcjonalności wersji testowej przeprowadza się końcowy import danych i klient rozpoczyna codzienną pracę z systemem. W pierwszym okresie użytkowania systemu konsultanci firmy wdrożeniowej pomagają użytkownikom w ich codziennej pracy i doradzają w jaki sposób w pełni wykorzystać potencjał systemu ERP.

Opieka powdrożeniowa

Gdy wdrożenie systemu ERP jest formalnie zakończone, warto pozostać w kontakcie z konsultantami firmy wdrożeniowej. Otoczenie biznesowe dynamicznie się zmienia. W dodatku każdego dnia powstają nowe akty prawne mające wpływ na prowadzenie biznesu. Biorąc to pod uwagę, warto rozważyć dalszą optymalizację procesów oraz rozbudowę systemu o kolejne funkcjonalności.