Ready Made Systems

Jak wygląda wdrożenie systemu ERP?

Wybór zaufanego partnera

Wdrożenie systemu ERP należy rozpocząć od wyboru zaufanego partnera, który bezpiecznie przeprowadzi naszą firmę przez proces wdrożenia. Firma wykonująca wdrożenia systemów ERP powinna posiadać nie tylko wiedzą techniczną z zakresu rozwiązań IT, ale przede wszystkim doświadczenie w modelowaniu i optymalizacji procesów biznesowych.

Konsultant prowadzący wdrożenie to doświadczony specjalista posiadający rozległą wiedzę z zakresu rachunkowości zarządczej, księgowości, zarządzania sprzedażą, zakupami, produkcją, serwisem oraz projektami. Jest to partner, który pomoże uporządkować procesy zachodzące w firmie zgodnie z najlepszymi praktykami na rynku.

Analiza przedwdrożeniowa

Pierwszym etapem wdrożenia systemu ERP jest analiza przedwdrożeniowa. Jest to kluczowy etap projektu, którego celem jest wybranie najlepszego dla klienta rozwiązania spełniającego wymogi jego organizacji.

Przeprowadzane są spotkania z pracownikami przedsiębiorstwa, podczas których konsultanci firmy wdrożeniowej zbierają informację dotyczące wszystkich obszarów biznesowych oraz identyfikują kluczowe procesy. Analizie zostaje poddana również dotychczasowa infrastruktura IT.

Etap analizy kończy się przygotowaniem dokumentu analizy przedwdrożeniowej który określa zakres prac, harmonogram oraz budżet projektu. Dokument opisuje obecny stan przedsiębiorstwa, wymagania wobec systemu ERP, proponowane zmiany i usprawnienia w procedurach, analizę migracji danych, integracji z zewnętrznymi systemami oraz opis infrastruktury wdrożeniowej.

Wdrożenie systemu ERP

Po akceptacji dokumentu analizy firma wdrożeniowa przystępuje do instalacji i konfiguracji systemu. Procesy zidentyfikowane na wcześniejszym etapie są przenoszone do systemu ERP oraz wykonywany jest wstępny import danych. Na tak przygotowanej testowej wersji systemu odbywają się szkolenia użytkowników oraz testowanie.

Po akceptacji funkcjonalności wersji testowej przeprowadza się końcowy import danych i klient rozpoczyna codzienną pracę z systemem. W pierwszym okresie użytkowania systemu konsultanci firmy wdrożeniowej pomagają użytkownikom w ich codziennej pracy i doradzają w jaki sposób w pełni wykorzystać potencjał systemu ERP.