Ready Made Systems

Co to jest system ERP?

System ERP to w dosłownym tłumaczeniu oprogramowanie służące do planowania zasobów przedsiębiorstwa (Enterprise Resuorce Planning). W rzeczywistości zasoby to wszystko to, czym dysponuje przedsiębiorstwo. Można je podzielić na zasoby rzeczowe, ludzkie, finansowe oraz informacyjne. Aby odnieść sukces rynkowy firmy muszą efektywnie zarządzać swoimi zasobami. Niezbędnym warunkiem do efektywnego zarządzania zasobami jest posiadanie kompletnych i aktualnych informacji o ich stanie i dostępności. Ważna jest również wiedza o relacjach zachodzących pomiędzy poszczególnymi zasobami i stopniu ich zaangażowania w różnych procesach biznesowych.

Integracja wszystkich obszarów biznesowych

System ERP to zespół wielu wyspecjalizowanych modułów i aplikacji, które pracują na jednej wspólnej bazie danych.  Oznacza to że dane o różnych zasobach są gromadzone i porządkowane w jednym miejscu. Sprzyja to integracji wszystkich obszarów funkcjonowania firmy: zarządzania finansami i księgowością, środkami trwałymi, zasobami ludzkimi, sprzedażą i zakupami, kontaktami z kontrahentami, magazynem, produkcją, serwisem oraz projektami. ERP tworzy interaktywne środowisko, które poprzez zapewnienie szybkiego dostępu do informacji umożliwia błyskawiczne reagowanie na zmiany jakie zachodzą wewnątrz firmy oraz w jej otoczeniu biznesowym.

Bezpieczeństwo w prowadzeniu biznesu

System ERP znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa w prowadzeniu biznesu. Oprogramowanie jest na bieżąco dostosowywane do zmian w prawie. Z kolei automatyzacja procesów rozliczeń z urzędami eliminuje pomyłki wynikające z błędnego uzupełnienia formularzy. System może przypominać o ważnych  terminach, na przykład o dacie wygaśnięcia uprawnień pracownika, lub o dacie zakończenia polisy ubezpieczeniowej. System ERP pomaga również zabezpieczyć ciągłość produkcji, dzięki utrzymywaniu minimalnych stanów surowców niezbędnych do produkcji gotowych wyrobów. Umożliwia również spełnienie norm dotyczących identyfikowalności, tak zwany traceability. Zapewnia pełną identyfikowalności komponentów, półproduktów oraz gotowych wyrobów na przestrzeni długiego czasu.

System ERP to rozwiązanie dla wszystkich branż

System ERP jest elastycznym i skalowalnym oprogramowaniem. oznacza to że sprawdzi się w każdej firmie, niezależnie od jej wielkości, specyfiki branżowej czy struktury organizacyjnej. Pozwala na to modułowa budowa oprogramowania. Poszczególne moduły i aplikacje mogą być wdrażane i konfigurowane w zależności od indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Odpowiednia architektura programistyczna systemu pozwala na integrację z dotychczasową infrastrukturą IT firmy.